Aktualności
Automatyczny organista (2)
* Mo??liwo??? wy??wietlania tekst??w pie??ni * Funkcja tworzenia zestaw??w * Aktualizowana baza pie??ni * Wyj??cie audio dla pod???czenia pod nag??o??nienie ko??cielne...
Kropielnica bezkontaktowa (1)
* Pojemno??? zbiornika: 700ml * Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe * Regulowana ilo??? podawanej cieczy * Ilo??? cykli: od 5000 do 12000 * Mo??liwa opcja sygnalizacji podczas wydawania cieczy przez diod? LED * Mo??liwy wyb??r pojedynczej lub podw??jnej dawki * Wymiary: 44,5x20,5x13 cm ...
Instalacja Multimedialna w Jastrz?biu-Zdroju Bzie (20)
Instalacja multimedialna w Jastrz?biu-Zdroju Bzie Parafia p...
Instalacja Multimedialna w Wodzis??awiu ??laskim (15)
Instalacja multimedialna w Wodzis??awiu ??l?skim Parafia Wniebowzi?cia Naj??wi?tszej Maryi Panny...
Instalacja Multimedialna we W??oc??awku (12)
Prace we W??oc??awku Bardzo ciekawa i rozleg??a instalacja multimedialna...
Wie??a ko??cio??a w Zabrzu (31)
W styczniu 2014 roku przebudowano wie??? ko??cio??a pw ??w...
Szko??a podstawowa w Bytomiu (3)
Zegar na budynku Szko??y Podstawowej nr 5 im Poli Maciejowskiej przy Alei Legion??w 6 w Bytomiu...
T?sek - Czechy - Zegar w Ko??ciele ??w Cyryla i Metodego (51)
W sierpniu 2012 roku zosta?? zamontowany nowy Zegar w Ko??ciele ??w Cyryla i Metodego w miejscowo??ci T?sek w regionie Morawsko - ??l?skim w Czechach Na zdj?ciach wida? ca??y proces budowy zegara od projektu a?? do monta??u na ko??ciele...
Tacisz??w: Narodziny dzwonu ??w. Jan Chrzciciel (17)
W Ludwisarni Zbigniewa Felczy??skiego w Taciszowie powsta?? dzwon dla Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach Firma "RDUCH" wykona??a specjalistyczne zawieszenie 1200 kg dzwonu oraz nap?dy i automatyk? elektrycznego sterowania...
Zegar dla Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach (12)
Konstrukcja zegara zosta??a wykonana ze stali nierdzewnej W centralnym punkcie zegara znajduje si? obrotowy poz??acany Boboliczak...
Rydu??towy: tu czas odmierza nowy zegar. (2)
Nowy zegar wykonany przez nasz? firm? znajduje si? na rynku...
Kozy (8)
Nowy zegar na wie??y Urz?du Gminy Kozy...
Dzwon dla BAZYLIKI w MIECHOWIE (2)
W drugiej dekadzie kwietnia w BAZYLICE BO??EGO GROBU W MIECHOWIE zosta?? zamontowany nowy dzwon wraz z konstrukcj?, kt??ry b?dzie zwo??ywa?? wiernych na modlitw? Dzwon zosta?? ufundowany przez Ks Proboszcza Pra??ata Jerzego Gredka z okazji Roku Kap??a??skiego...
Zegar wykonany przez Edwarda Rducha odlicza czas do Euro 2012 (12)
Przy przej??ciu podziemnym przy ul ??widnickiej we Wroc??awiu Firma Edwarda RDUCH uruchomi??a zegar odmierzaj?cy czas do rozpocz?cia mistrzostw Europy w pi??ce no??nej...
Carillon dla Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach (2)
W niedziel? 19 kwietnia 2009 kard Stanis??aw Dziwisz po??wi?ci?? dziewi?? dzwon??w melodyjnych Carillon??w, kt??re po raz pierwszy zagra??y dla pielgrzym??w uczestnicz?cych w ??wi?cie Bo??ego Mi??osierdzia w ?agiewnikach...
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp