Aktualności
Instalacja Multimedialna we W??oc??awku
Prace we W??oc??awku. Bardzo ciekawa i rozleg??a instalacja multimedialna. Zawiera 4 monitory i kamer? oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla organisty. Kamera funkcjonuje w takich ustawieniach, i?? je??li nie jest wy??wietlany tekst pie??ni to automatycznie wy??wietlany jest obraz z kamery na o??tarz, tak aby w nawach bocznych widoczne by??o z ka??dego miejsca co si? dzieje przy o??tarzu. System jest wyposa??ony w monitor dla s??u??by liturgicznej tak aby mia??a podgl?d tekstu na pozosta??ych telewizorach. G????wny ekran TV jest chowany na bok w sytuacji gdy system nie pracuje, wysuwa si? po uruchomieniu systemu pilotem. Mo??na pod???czy? do systemu dowolne urz?dzenie multimedialne np. chcemy wy??wietli? film lub zdj?cia to pod???czamy laptopa, a system automatycznie wybierze nowe ??r??d??o sygna??u jako przewodnie do czasu gdy nie zostanie wypi?te fizycznie z systemu.
Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp