Aktualności
Carillon dla Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w ?agiewnikach
W niedziel? 19 kwietnia 2009 kard. Stanis??aw Dziwisz po??wi?ci?? dziewi?? dzwon??w melodyjnych Carillon??w, kt??re po raz pierwszy zagra??y dla pielgrzym??w uczestnicz?cych w ??wi?cie Bo??ego Mi??osierdzia w ?agiewnikach. Nazwy dzwon??w s? po??wi?cone ??wi?tym zwi?zanym z Krakowem i Mi??osierdziem Bo??ym. Najwi?kszy dzwon nosi nazw? Mi??osierdzie Bo??e, a nast?pne: Jan Pawe?? II, ??w. Siostra Faustyna, ??w. Jadwiga Kr??lowa, ??w. Stanis??aw, ??w. Rafa?? Kalinowski, ??w. Jan z K?t, ??w. Jacek i ??w. Brat Albert. Dzwony zosta??y ufundowane przez rodziny Rduch??w i Perner. Prace zosta??y wykonane przez firm? Rduch z Po??omii.
Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp