Oferta | Automatyka...
Systemy nap?dowe
Firma RDUCH od pocz?tku swojej dzia??alno??ci specjalizowa??a si? w wytwarzaniu urz?dze?? do poruszania dzwonami. Kieruj?c si? zasadami i normami dotycz?cymi pracy dzwon??w i wymaganiami energetycznymi a przede wszystkim wychodz?c na przeciw potrzeb? obs??ugi ko??cielnej wytworzy??a system oparty na silniku liniowym sterowanym przez bezstykowe modu??y wyposa??one w mikrokontrolery bicia dzwonu.
Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp