Oferta | Dzwony...
Dzwony elektroniczne
Dzwony Elektroniczne Firmy RDUCH stanowi? wspania??? alternatyw? do naturalnych dzwon??w spi??owych. Mo??emy je stosowa? wsz?dzie tam gdzie nie ma mo??liwo??ci zastosowania dzwon??w naturalnych ze wzgl?d??w technicznych, a wiekowe konstrukcje nie s? w stanie przenosi? si? i drga? mechanicznych od ruchomych element??w.
D??wi?ki dzwon??w wpisane s? w pami?ciach, a procesor kontroluje ich dzia??anie aby w pe??ni na??ladowa??y prac? dzwon??w, czyli p??ynny narastaj?cy rozruch przechodz?c w tryb p??ynnego dzwonienia i po wy???czeniu przez malej?ce uderzenia do ca??kowitej ciszy.

Start / StopTytuł utworu
Odtwórz/ zatrzymaj.
Jeden dzwon
Odtwórz/ zatrzymaj.
Zestaw 3 dzwonów
Odtwórz/ zatrzymaj.
Zestaw 4 dzwonów

strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp