Oferta
Ods??anianie obraz??w
Inteligentna automatyka z systemem cyfrowego odtwarzania fanfar pozwalaj?ca na cichobie??ne realizowanie ods??aniania obraz??w, kurtyn, zasuw w obrazach z p??ynnym rozruchem i delikatnym hamowaniem przy ko??cu pracy z zachowaniem precyzyjnej powtarzalno??ci szczeg??lnie w tych przypadkach gdy jest potrzeba synchronizacji ruchu zas??ony z wygrywanymi fanfarami.
Bezprzewodowy system sterowania, zamykania i otwierania zas??ony pozwala nam w bardzo wygodny spos??b praktycznie z ka??dego punktu w obr?bie zas??ony realizowa? wybrane potrzeby.
Z automatyk? zas??aniania mo??e wsp????pracowa? wytwarzany przez nas cyfrowy system odgrywania fanfar, kt??ry jest wyposa??ony w samobie??ny wzmacniacz z korekcj? barwy i kolumn? g??o??nikow? o charakterystyce dobranej do rodzaju odtwarzanych fanfar.
Wytwarzane przez nas urz?dzenia posiadaj? uk??ad po??o??enia zasuwy w samym mechanizmie nap?dowym przez co nie jest wymagana ingerencja mechaniczna w obr?bie samego o??tarza, a zr????nicowany system zabezpiecze?? tak jak np. uk??ad przeci???eniowy, nadpr?dowy i czasowy pozwalaj? chroni? ca??o??? przed niepo???danymi awariami.

Start / StopTytuł utworu
Odtwórz/ zatrzymaj.
O Pani
Odtwórz/ zatrzymaj.
O gwiazdo śliczna

Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp