Oferta | Wyswietlacze...
Rzutniki tekst??w
Projektory Led-owe s? najlepszym rozwi?zanie na rynku.
W tym projektorze panel LED ma ??ywotno??? 50 tys. godzin (12 lat po 12 godzin na dob?). Wi?c pr?dzej wymieni si? projektor na nowszy model ni?? panel LED przestanie dzia??a?.
Jasno??? 2200 ANSI Lumen??w pozwala na ogl?danie film??w w dzie??, na ??cianie lub p????tnie nie o??wietlonym bezpo??rednio ??wiat??em s??onecznym.
Do??wietlone s? idealnie wszystkie rogi, nie ma ??adnych zniekszta??ce??, ani po??wiat kolorowych, kt??re do??? cz?sto wyst?puj? w innych projektorach, szczeg??lnie DLP.

Je??li nie masz specjalnego p????tna do wy??wietlania obrazu i nie masz ??ciany w kolorze czysto bia??ym, nie przejmuj si?. Projektor posiada specjalny przetwornik oraz funkcje korekcji barw. Dzi?ki tej funkcji mo??na skorygowa? obraz w taki spos??b, ??e kolor bia??y b?dzie wy??wietlany jako bia??y na ??cianie o kolorze na przyk??ad jasno zielonym.
W ten spos??b mo??na prawid??owo wy??wietli? obraz i "o??ywi?" nawet "ponury" film.

Projektor posiada wiele wej??? sygna??owych, dzi?ki temu mo??na pod???czy? dowolne urz?dzenie jako ??r??d??o sygna??u wizyjnego. Blu-Ray, DVD, dekoder cyfrowy (Polsat, N, Cyfra+), Xbox i wiele innych.

Projektor posiada wej??cie HDMI i obs??ug? rozdzielczo??ci Full HD oraz HD Ready. Nie zabrak??o tak??e z???cza VGA (D-SUB) 15-to pinowego, (u??ywane przy pod???czeniu monitora do komputera). Dzi?ki temu mo??na pod???czy? projektor bezpo??rednio do komputera lub laptopa, kt??ry nie posiada z???cza HDMI.

Projektor posiada wbudowany tuner telewizyjny, dzi?ki kt??remu mo??na wy??wietli? program telewizyjny pod???czaj?c tylko anten? TV.

Je??li potrzebujesz pod???czy? ??r??d??o sygna??u AV w odleg??o??ci nawet 100 metr??w od projektora, jest na to tak??e proste i tanie rozwi?zanie.

Funkcje:

Funkcja korekcji obrazu g??ra - d????Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp