Oferta | Zegary...
Zegary Ratuszowe
Konstrukcja zegar??w wie??owych firmy RDUCH pozwala na zastosowanie ich r??wnie?? w budynkach ratusz??w, zamkach czy innych budowlach, zar??wno historycznych jak i wsp????czesnych, wsz?dzie tam gdzie zaistnieje taka potrzeba. Nasze rozwi?zania mechaniczne pozwalaj? na zbudowanie zegar??w o ??rednicach tarczy od kilkudziesi?ciu centymetr??w do kilku metr??w, tak wi?c mo??liwo??ci w tym przypadku s? ograniczone tylko ludzk? fantazj?. Doskona??a elektronika steruj?ca oparta na bazie por??wnywania czasu z wzorcem zewn?trznym gwarantuje, ??e ??aden z urz?dnik??w nie sp????ni si? do pracy w Ratuszu, t??umacz?c, ??e ??le mu chodzi zegarek. W Waszym mie??cie sklepy b?d? punktualnie otwarte, a autobusy b?d? odje??d??aj? zawsze o okre??lonej godzinie, bowiem WSZYSCY b?d? mogli spojrze? na gustowny zegar na pi?knym ratuszu. Zegar, kt??ry zawsze poka??e dok??adn? godzin?, a dodatkowo w po??udnie zagra? mo??e hejna??!
Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp