Oferta | Zegary...
Zegary Uliczne
W miejscach szczeg??lnie ucz?szczanych w centrum miasta, sk?d nie wida? ratusza ani wie??y ko??cio??a, zegar uliczny mo??e stanowi? pewien akcent skierowany w stron? cz??owieka. Zabiegany przechodzie??, matka odprowadzaj?ca swe dziecko do przedszkola, urz?dnik spiesz?cy do pracy mo??e zwolni? nieco kroku, spogl?daj?c na estetyczny uliczny zegar. Mo??e stwierdzi?, ??e oto mam jeszcze dwie minuty w zapasie, lub ??e i tak nie zd????, wi?c nie ma sensu przebiega? przez ulic? przy czerwonym ??wietle. Spotkanie pary m??odych ludzi przy takim zegarze te?? nabierze zupe??nie nowego wymiaru, bowiem dziewi?ta pi?? to dziewi?ta pi??- zar??wno w Warszawie, Krakowie, Gda??sku czy Pary??u. To dok??adnie ta sama godzina w ka??dym miejscu tej samej strefy czasowej, a wi?c... nie trzeba kosza na zwi?d??e kwiaty w pobli??u naszego zegara...
Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp