Galeria
Ostatnie zlecenia
Ko??cowe prace nad wykonywan�? we W??oc??awku bardzo ciekaw�? i rozleg??�? instalacj�? multimedialn�?, kt??ra zawiera 4 monitory i kamer�? oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla organisty. Kamera funkcjonuje w takich ustawieniach, i?? je??li nie jest wy??wietlany tekst pie??ni to automatycznie wy??wietlany jest obraz z kamery na o??tarz, tak aby w nawach bocznych widoczne by??o z ka??dego miejsca co si�? dzieje przy o??tarzu. System jest wyposa??ony w monitor dla s??u??by liturgicznej tak aby mia??a podgl�?d tekstu na pozosta??ych telewizorach. G????wny ekran TV jest chowany na bok w sytuacji gdy system nie pracuje, wysuwa si�? po uruchomieniu systemu pilotem. Mo??na pod??�?czy�? do systemu dowolne urz�?dzenie multimedialne np. chcemy wy??wietli�? film lub zdj�?cia to pod??�?czamy laptopa, a system automatycznie wybierze nowe ??r??d??o sygna??u jako przewodnie do czasu gdy nie zostanie wypi�?te fizycznie z systemu.
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp