f

Strona główna
Aktualnosci
Automatyczny organista (2)
* Mo??liwo??? wy??wietlania tekst??w pie??ni * Funkcja tworzenia zestaw??w * Aktualizowana baza pie??ni * Wyj??cie audio dla pod???czenia pod nag??o??nienie ko??cielne...
Kropielnica bezkontaktowa (1)
* Pojemno??? zbiornika: 700ml * Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe * Regulowana ilo??? podawanej cieczy * Ilo??? cykli: od 5000 do 12000 * Mo??liwa opcja sygnalizacji podczas wydawania cieczy przez diod? LED * Mo??liwy wyb??r pojedynczej lub podw??jnej dawki * Wymiary: 44,5x20,5x13 cm ...
Witamy
Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej firmy RDUCH. Rozpoczęliśmy swą działalność w 1973 roku zajmując się profesjonalną automatyką dzwonów i wytwarzaniem zegarów wieżowych, Dzi�?ki 40-letniej dzia??alno??ci zar??wno zegary wie??owe i dzwony w wielu ko??cio??ach w Polsce jak i za granic�? posiadaj�? nap�?dy firmy Rduch. Z up??ywem czasu rozszerzyli??my sw�? dzia??alno??�? o wiele wyspecjalizowanych produkt??w jak wy??wietlacze, zegary, rzutniki, numeratory, ods??anianie obraz??w gdzie kluczowym elementem jest pe??na automatyka.
Zapraszamy do wsp????pracy....


Na skróty

Kuranty, wyświetlacze tekstów, napędy dzwonów, zegary kościelne, zegary wieżowe
Zegary
Kuranty, wyświetlacze tekstów, napędy dzwonów, zegary kościelne, zegary wieżowe
Dzwony i
automatyka
Kuranty, wyświetlacze tekstów, napędy dzwonów, zegary kościelne, zegary wieżowe
Wyświetlacze
tekstów
Kuranty, wyświetlacze tekstów, napędy dzwonów, zegary kościelne, zegary wieżowe
Odsłanianie
obrazów
Kuranty, wyświetlacze tekstów, napędy dzwonów, zegary kościelne, zegary wieżowe
Dzwony i
kuranty
Numeratory pieśni, Kuranty, wyświetlacze tekstów, napędy dzwonów, zegary kościelne, zegary wieżowe
Numeratory

Serdecznie zapraszamy...
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp
licznik internetowy